2022/46. hét – A Bárány eljövetele

Jézus a házasságot és a családot visszavezette eredeti formájához

„Jézus, aki önmagában mindeneket kiengesztelt, a házasságot és a családot visszavezette eredeti formájához (vö. Mk 10,1-12). Krisztus megváltotta a családot és a házasságot (vö. Ef 5,21-32), helyreállította a Szentháromság képmását, akiből minden igaz szeretet fakad. A hitvesi szövetség, amely a teremtésben vette kezdetét s az üdvtörténetben lett kinyilatkoztatva, értelmének teljes kinyilatkoztatását Krisztusban és az ő … Olvass tovább

2022/45. hét – Isten a kreatív szeretetünk kulcsa

Isten a kreatív szeretetünk kulcsa

A házasságra és a családra vonatkozó tanításunknak szüntelenül ihletet kell nyernie, és át kell alakulnia a szeretet és gyengédség ezen üzenetének a fényében, hogy ne váljék egy rideg és élettelen tanítás puszta védelmezésévé. Ugyanis a keresztény család misztériumát sem lehet megérteni, csak az Atya végtelen szeretetének fényénél, aki kinyilatkoztatta magát Krisztusban, ő pedig nekünk adta … Olvass tovább

2022/44. hét – A család hivatása

Igehirdetés - a család hivatása

A családok előtt és a családok körében mindig újra meg kell szólaltatni az első igehirdetést, amely „a legszebb, legnagyobb, legvonzóbb és ugyanakkor a leginkább szükséges”, és „az evangelizáló tevékenység középpontjában kell állnia”. Ez a fő üzenet „amelyet különféle módokon újra és újra meg kell hallgatni, s amelyet újra és újra hirdetni kell a katekézis során … Olvass tovább

2022/43. hét – Küzdelmek és bukások – a hiteles családi élet részei

Küzdelmek és bukások- a hiteles családi élet részei

Hálát adok Istennek, hogy sok család – távol ugyan attól, hogy tökéletesnek lehessen őket mondani – a szeretetben él, teljesíti hivatását, s ha néhányszor el is botlik, halad előre az útján. A szinódusi reflexiókból kiindulva nem az ideális család sztereotípiája marad meg bennünk, hanem számos, különféle valóság örömökkel, drámákkal és álmokkal teli, megindító mozaikja. Az … Olvass tovább

2022/42. hét – A férfi jelenléte, szerepe

A férfi jelenléte, szerepe

A férfi döntő szerepet játszik a család életében, különösen is felesége és gyermekei védelmezésével és támogatásával. (…) Sok férfi tudatában van saját szerepe fontosságának a családban, és a férfiakra jellemző sajátos tulajdonságokkal meg is éli azt. Az apa távolléte súlyosan kihat a családi életre, a gyermekek felnevelésére és társadalomba való beilleszkedésére. Távolléte lehet fizikai, érzelmi, … Olvass tovább

2022/41. hét – Az akarat kordában tartása

A szülői feladat magában foglalja az akarat nevelését, és a jó készségek és a jó iránti érzelmi vonzódás kibontakozását. Ez azt jelenti, hogy kívánatosnak mutatkozzanak a megtanulandó magatartások és az érlelendő hajlandóságok. De mindig folyamatról van szó, mely a tökéletlenségből tart a nagyobb teljesség felé. A közösséghez való alkalmazkodás vágya, vagy a készség egy kívánság … Olvass tovább

2022/40. hét – Újrakezdés napról napra

Újrakezdés napról napra

A család nem mondhat le arról, hogy a támogatás, a kísérés, a vezetés helye legyen, még ha újra számba is kell vennie a módszereit, és új erőforrásokat is kell találnia. Meg kell terveznie, hogy minek akarja kitenni a gyermekeit. Ezért nem szabad kitérni a kérdés elől: – Kik foglalkoznak azzal, hogy szórakoztassák és mulatassák őket? … Olvass tovább

2022/39. hét – A házasság folyama

A házasság folyama

A kenyai püspökök megfigyelték, hogy “azok a jegyesek, akik túlságosan az esküvő napjára koncentrálnak, megfeledkeznek arról, hogy egy egész életre szóló elköteleződésre készülnek.“ Segíteni kell annak megértését, hogy a szentség nem csak egy pillanat, amely elmerül a múltban és az emlékek között, hiszen maradandóan hat a házasság egész idején. A szexualitás életfakasztó jelentése, a test … Olvass tovább

2022/38. hét – Mire mondok igent?

A jegyesek olykor nem fogják fel a beleegyezés teológiai és spirituális súlyát, amely megvilágítja az összes utána következő gesztus jelentését. Nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a “míg a halál el nem választ benneteket egymástól” szavak nem korlátozhatók a jelen pillanatra, hanem a jövőt is magában foglaló teljességet hordoznak. A házassági beleegyezés jelentése megmutatja, hogy “a szabadság … Olvass tovább

2022/37. hét – Tágas szívvel

A házaspár és a gyermekeik alkotta kis család mellett ott van a tágabb család, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ugyanis “a házasságban élő férfi és nő közötti szeretetet, s ebből fakadóan és teljesebb módon a családtagok – a szülők és gyermekek, a testvérek, rokonok és ismerősök – közötti szeretetet egy olyan belső szüntelen dinamizmus … Olvass tovább