2022/32. hét – A család: ajándék és jel

Család - Ajándék és jel

„E buzdítást… javaslatnak szánom a keresztény családok számára, amely arra irányul, hogy becsüljék meg a házasság és a család ajándékait, és őrizzék az erős s az olyan értékekben gazdag szeretetet, mint a nagylelkűség, az elkötelezettség a hűségben és a türelemben. Másodsorban, hogy mindenkit buzdítsak: az irgalmasság és a közelség jele legyen ott, ahol a családi … Olvass tovább

2022/31. hét – Meghallani az idősek hangját

Meghallani az idősek hangját

„»Öregkoromban se taszíts el magadtól, akkor se hagyj el, ha erőm elfogy« (Zsolt 71,9). Az idős ember kiáltása ez, aki fél az elfeledéstől és a megvetéstől. Ahogyan Isten hív, hogy legyünk eszközei a szegények kéréseinek meghallgatásában, úgy azt is várja tőlünk, hogy halljuk meg az idősek kiáltását. Ez szól a családoknak és a közösségeknek is, … Olvass tovább

2022/30. hét – Odafigyelünk a tágabb családra

Odafigyelünk a tágabb családra

„A kis családnak nem szabadna elszigetelődnie a tágabb családtól, amelyben a nagyszülők, nagybácsik és nagynénik, unokatestvérek és a szomszédok is élnek. Ebben a tágabb családban lehetnek olyanok, akiknek segítségre vagy legalább társaságra, vagy a szeretet megnyilvánulásaira, vagy nagy szenvedésük okán bátorításra van szükségük. Korunk individualizmusa néha oda vezet, hogy elzárkózunk egy kicsi fészek biztonságába, és … Olvass tovább

2022/29. hét – Legyen családunk menedékhely a rászorulók számára

Legyen családunk menedékhely a rászorulók számára

„A nyitott és szolidáris családok teret nyitnak a szegények előtt, képesek arra, hogy baráti kapcsolatban legyenek azokkal, akik náluk rosszabb helyzetben vannak. Ha valóban szívükön viselik az evangéliumot, nem feledhetik, amit Jézus mondott: »Amit a legkisebb testvéreim közül egynek tettetek, nekem tettétek.« (Mt 25,40). Végső soron azt élik meg, amit a következő mondatok oly világosan … Olvass tovább

2022/28. hét – Családunk vendégszeretetének ajándéka

Családunk vendégszeretetének ajándéka

„A Szentlélek hatása alatt a házaspár nemcsak befogadja a nemzéssel az életet, hanem kitárul, kilép önmagából, hogy javait másokra árassza, gondoskodjék róluk és boldogítsa őket. Ez a nyitottság főként a vendégszeretetben nyilvánul meg, amelyre Isten szava meggyőzően buzdít: »Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, hisz ilyen módon némelyek tudtuk nélkül angyalokat láttak vendégül.« (Zsid 13,2). Amikor … Olvass tovább

2022/27. hét – A családnak ki kell lépnie önmagából

A családnak ki kell lépnie önmagából

„Jó arra is emlékeztetnünk, hogy az életfakasztás és az örökbefogadás a szeretet termékenysége megélésének nem egyedüli módja. A sokgyermekes család is arra hivatott, hogy hasson a társadalomra, amelyben él, és a termékenység más formáit is kibontakoztassa, melyek az őt fenntartó szeretetnek mintegy meghosszabbításai. A keresztény családok ne feledjék, hogy a hit nem emel ki minket … Olvass tovább

2022/24. hét – Az örökbefogadás szeretet cselekedet

„Az örökbefogadás az anyaság és apaság megvalósításának egyik igen nagylelkű útja, és szeretném bátorítani mindazokat, akiknek nem lehet gyermekük, hogy tágítsák ki és tárják ki házastársi szeretetüket azok befogadására, akik meg vannak fosztva a saját családtól. Soha nem fogják megbánni nagylelkűségüket. Az örökbefogadás a szeretet cselekedete, amely révén családdal ajándékozzák meg azt, akinek nincs családja.” … Olvass tovább

2022/23. hét – A gyermekeken keresztül Isten megújítja a világot

„Érvényben marad az, amit a II. Vatikáni Zsinat világosan tanított: »A házastársak közös tervezéssel és igyekezettel alakítsák ki magukban a helyes erkölcsi ítéletet. Ennek érdekében fontolják meg, mi válik a maguk és a már megszületett, illetve születendő gyermekeik javára; mérlegeljék továbbá a korviszonyokból és saját társadalmi helyzetükből adódó anyagi és szellemi létfeltételeket, s végül vegyék … Olvass tovább

2022/22. hét – Az emberi élet nagy értéke

„Szólnom kell még arról, hogy ha a család az élet szentélye, ahol az élet fakad és gondozzák azt, gyötrő ellentmondást képez az a tény, hogy olyan hellyé is tud válni, ahol tagadják és megölik az életet. Az emberi élet akkora érték, és az anyja ölén növekedő ártatlan gyermek élethez való joga oly elidegeníthetetlen, hogy semmiképpen … Olvass tovább

2022/21. hét – Isten álmának megvalósulása

„Minden anyja szíve alatt formálódó gyermek az Atyaistennek és az Ő örök szeretetének örök terve: »Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, megszenteltelek« (Jer 1,4-5). Minden gyermek öröktől fogva ott van Isten szívében, és fogantatása pillanatában megvalósul a Teremtő örök álma. Gondoljuk csak meg, mennyire értékes az embrió, fogantatása pillanatától kezdve! Az Atya … Olvass tovább