2023/37.hét – Észrevenni, megismerni, elismerni, elengedni

Észrevenni, megismerni, elismerni, elengedni

Az evangélium arra is emlékeztet, hogy a gyermekek nem a családok tulajdonai, hanem megvan a maguk személyes életútja. Ha igaz, hogy Jézus példaként áll előttünk a földi szülei iránti engedelmességével, mert alávetette magát nekik (Lk 2,51), úgy igaz az is, hogy ő megmutatja: a gyermek életre szóló választása és keresztény hivatása elszakadást követelhet azért, hogy … Olvass tovább

2023/36.hét – Testi korlátok- a felfelé nyitás lehetősége

Testi korlátok- a felfelé nyitás lehetősége

A családi környezetben helyesbíteni lehet a fogyasztási szokásokat, hogy együttesen gondoskodjanak a közös otthonról: „A család egy integrális ökológia főszereplője, mert az az elsődleges közösségi alany, amely magában hordozza az emberi civilizáció két alapelvét: a közösség és a termékenység elvét.”Ugyanígy a családi élet nehéz és kemény helyzetei óriási nevelő erővel bírhatnak. Ilyesmi történik például, amikor … Olvass tovább

2023/35.hét – Példamutatás

Példamutatás

A család az emberi értékek első iskolája, ahol megtanuljuk a szabadság helyes használatát. A gyermekkorban érnek meg olyan hajlandóságok, amelyek mélyen átitatják a személyt és megmaradnak az egész életre, mint vonzódás egy értékhez vagy mint bizonyos magatartások spontán elutasítása. Sokan egész életükben megőriznek szokásokat, mert érvényesnek tartják a cselekvésmódot, amelyet mintegy ozmózissal gyermekkoruktól fogva magukba … Olvass tovább

2023/35.hét – Szabadság vagy lustaság a nevelésre?

Függőség, szabadság

Amikor értékeket mutatunk be, lépésről lépésre kell haladni, a konkrét személyek életkorának és lehetőségeinek megfelelő módon, anélkül, hogy merev és változtathatatlan módszereket akarnánk alkalmazni. A pszichológia és a pedagógia tudományának értékes eredményei mutatják, hogy a magatartás megváltoztatása fokozatosan érhető el, ugyanakkor a szabadságot gátak közé kell szorítani és ösztökélni kell, mert ha magára hagyjuk, akkor … Olvass tovább

2023/34.hét – Etikai nevelés- látjuk-e a hibáinkat?

Etikai nevelés- látjuk-e a hibáinkat

Az etikai nevelés olykor a magárahagyottság, a csalódás, a szeretethiány tapasztalatából fakadó megvetést vagy helytelen szülőképet vált ki. Az etikai értékekre rávetül az apa és az anya torzképe vagy a felnőttek hibái. Ezért a fiatalokat segíteni kell abban, hogy át tudják ültetni a valóságba az analógiát: az értékeket bizonyos nagyon példás személyek kivételesen megvalósítják, de … Olvass tovább

2023/33.hét – Tanítás vagy elvárás

Tanítás vagy elvárás

Az erkölcsi nevelés azt jelenti, hogy egy gyermektől vagy fiataltól csak olyat kérünk, ami nem követel tőle aránytalanul nagy áldozatot; csak akkora erőfeszítést várunk tőle, ami nem vált ki ellenérzést vagy kényszercselekvést. A normális eljárás az, ha apró lépéseket várunk el, amelyeket meg tudnak érteni, el tudnak fogadni, értékelni tudnak és arányos lemondással járnak. Különben … Olvass tovább

2023/31.hét – Következetesség és türelem

Következetesség és türelem

Ugyanígy mellőzhetetlen a gyermek és a serdülő érzékennyé tétele arra, hogy számoljon azzal: a rossz cselekedeteknek következményei vannak. Föl kell ébreszteni bennük a képességet, hogy a másik bőrében érezzék magukat, és fájlalják a szenvedését, amikor rosszat tettek neki. Az antiszociális, agresszív magatartásokért kirótt büntetések részben elérhetik ezt a célt. Fontos a gyermeket következetesen arra tanítani, … Olvass tovább

2023/31.hét – A lélek iskolája – a szülők felelőssége

Lélek iskolája - a szülők felelőssége

Még ha a szülőknek szükségük is van az iskolára, hogy biztosítani tudják gyermekeiknek az alapvető oktatást, teljesen soha nem ruházhatják másra erkölcsi nevelésüket. Egy személy érzelmi és etikai fejlődése megkövetel egy alapvető tapasztalatot: hinni, hogy a szülei méltók a bizalomra. Ez nevelői felelősség: a szeretettel és a tanúságtétellel bizalmat ébreszteni a gyermekekben, szeretetteljes tiszteletet kelteni … Olvass tovább

2023/30.hét – Veszteségeink megélése

Veszteségeink megélése

Megértem annak szomorúságát, aki elveszített egy felettébb szeretett személyt vagy házastársat, akivel mindent megosztott. Maga Jézus is megrendült, és könnyezett egy barátja halála miatt. És hogyan ne értenénk meg annak könnyeit, aki a gyermekét veszítette el? Ilyenkor ugyanis „mintha megállna az idő: megnyílik egy mélység, mely elnyeli a múltat és a jövőt is. (…) Olykor … Olvass tovább

2023/29.hét – Hiba, mint lépcső – felfelé!

Hiba, mint lépcső-felfelé!

A helyreigazítás ösztönzést jelent, ha ugyanakkor értékelik és elismerik az erőfeszítéseket, és ha a gyermek felfedezi, hogy szüleiben változatlanul él a türelmes bizalom. Egy szeretettel megintett gyermek érzi, hogy figyelnek rá, felfogja, hogy valaki észreveszi, hogy szülei elismerik a lehetőségeit. Ez nem a szülők szeplőtelenségét igényli, de azt igen, hogy alázattal el tudják ismerni a … Olvass tovább