2024/21.hét – Szentháromság- Szent család

Szentháromság- Szent család

„Az Írás és a Hagyomány lehetőséget teremt, hogy bizonyos mértékben megismerjük a Szentháromságot, aki családias vonásokkal tárja fel magát előttünk. A család Isten képmása, aki személyek szeretetközössége. Megkeresztelkedésekor az Atya hangja szeretett Fiának nevezi Jézust, és ebben a szeretetben megadatott nekünk, hogy felismerjük a Szentlelket. Jézus, aki kiengesztelt önmagában mindent, és megváltotta az embert a … Olvass tovább

2024/20.hét – Befogadással élni

Befogadással élni

Magamévá teszem sok szinódusi atya megfontolását, akik ki akarták fejezni, hogy „azokat a megkeresztelteket, akik polgárilag elváltak és újraházasodtak, különféle lehetséges módokon jobban integrálni kell a keresztény közösségekbe, kerülve mindent, ami botrányt okozhatna. Lelkipásztori kísérésük kulcsa az integráció logikája: ne csak tudják, hogy Krisztus testéhez, vagyis az Egyházhoz tartoznak, hanem erről örömteli és termékeny tapasztalatuk … Olvass tovább

2024/19.hét – Boldog házasság – a mennyország előszobája

Boldog házasság a mennyország előszobája

A szentség nem „dolog” vagy „erő”, mert valójában maga Krisztus az, aki „elébe jön a keresztény hitvestársaknak. Velük marad és erőt ad nekik, hogy fölvegyék keresztjüket és így kövessék őt, bukásaik után fölkeljenek, bocsássanak meg egymásnak, egymás terhét hordozzák. A keresztény házasság jel, amely nemcsak azt mutatja meg, hogy Krisztus mennyire szerette Egyházát a kereszten … Olvass tovább

2024/.18.hét – Édesanyák a világ csodái

Édesanyák a világ csodái

Való igaz, hogy „az anyaság a legerősebb ellenszer az önző individualizmus terjedésével szemben. Az anyák az élet szépségének a tanúi. Kétségtelen, hogy „egy anyátlan társadalom embertelen társadalom volna, mert az anyák mindig, még a legnehezebb pillanatokban is éreztetni tudják a gyöngédséget, az odaadást, az erkölcsi erőt. Gyakran az anyák adják át a vallásgyakorlás legmélyebb értelmét: … Olvass tovább

2024/.17.hét – Egy vér – Testvér

Egy vér - testvér

Az idő múlásával a testvérek közötti kapcsolat elmélyül, és „a testvériség köteléke, amely a családban a gyermekek között kialakul – hogyha a mások iránti nyitottságra nevelés szellemében kerül erre sor -, a szabadság és a béke nagy iskolája. A családban a testvérek között tanuljuk meg az emberi együttélést. Ennek talán nem vagyunk mindig a tudatában, … Olvass tovább

2024/.16.hét – Idősek- értékek és kincsek

Idősek_értékek és kincsek

Öregkoromban se taszíts el magadtól, akkor se hagyj el, ha erőm elfogy” (Zsolt 71,9). Az idős ember kiáltása ez, aki fél az elfeledéstől és a megvetéstől. Ahogyan Isten hív, hogy legyünk eszközei a szegények kéréseinek meghallgatásában, úgy azt is várja tőlünk, hogy halljuk meg az idősek kiáltását.Ez szól a családoknak és a közösségeknek is, mert … Olvass tovább

2024/.15.hét – Életemmel az élet ellen?

élet ellen

Ebben az összefüggésben szólnom kell még arról, hogy ha a család az élet szentélye, ahol az élet fakad és gondozzák azt, gyötrő ellentmondást képez az a tény, hogy olyan hellyé is tud válni, ahol tagadják és megölik az életet. Az emberi élet akkora érték, és az anyja ölén növekedő ártatlan gyermek élethez való joga oly … Olvass tovább

2024/.hét – Időskor- nem mindegy hogyan

Időskor- nem mindegy hogyan

Ezért „a negyedik parancsolat megköveteli a gyermekektől, hogy tiszteljék apjukat és anyjukat (vö. Kiv 20,12). Ez a parancs közvetlenül az Istennel kapcsolatos parancsolatokat követi, ugyanis valami szent, valami isteni van benne, valami, ami minden egyéb emberi kapcsolatnak gyökere. És a negyedik parancsolat szentírási megfogalmazásához kapcsolódik: Hogy sokáig élj azon a földön, melyet az Úr, a … Olvass tovább

2024/13.hét – Szeretni a végsőkig

Szeretni a végsőkig

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy „az irgalmasság nem pusztán az Atya tette, hanem annak ismérve is, hogy kik az ő igazi gyermekei. Összegezve: arra vagyunk hivatva, hogy gyakoroljunk irgalmasságot, mert korábban irgalmasságot cselekedtek irántunk.” Ez nem romantikus javaslat vagy gyönge válasz Isten szeretetének színe előtt, aki mindig jót akar a személyeknek, mert „az Egyház életét … Olvass tovább

2024/11.hét – A múlt, amire építünk

Múlt- a jövő alapja

Társadalmunk nagy hibája a történelmi emlékezet hiánya. Ez a „már elmúlt” gondolkodás éretlen mentalitása. A múlt eseményeinek ismerete és a velük kapcsolatos állásfoglalás az értelmes jövő építésének egyetlen lehetősége. Emlékezés nélkül nem lehet nevelni. „Emlékezzetek vissza az elmúlt időkre” (Zsid 10,32). Az idősek elbeszélései igen jót tesznek a gyermekeknek és a fiataloknak, mert összekapcsolják őket … Olvass tovább