2024/.hét – Időskor- nem mindegy hogyan

Ezért „a negyedik parancsolat megköveteli a gyermekektől, hogy tiszteljék apjukat és anyjukat (vö. Kiv 20,12). Ez a parancs közvetlenül az Istennel kapcsolatos parancsolatokat követi, ugyanis valami szent, valami isteni van benne, valami, ami minden egyéb emberi kapcsolatnak gyökere. És a negyedik parancsolat szentírási megfogalmazásához kapcsolódik: Hogy sokáig élj azon a földön, melyet az Úr, a te Istened ad neked. A nemzedékek közötti erényes kötelék a jövő biztosítéka, és egy valóban emberi történelem biztosítéka. A szülőket nem tisztelő gyermekek társadalma becstelen társadalom, olyan társadalom, mely arra van rendelve, hogy rideg és mohó fiatalok töltsék be.”

Kérdések:

  • Készülök-e a találkozásokra a szüleimmel?
  • Mikor öleltem meg utoljára szüleimet/gyermekeimet?
  • Mennyi időt töltök szeretteimmel (a munkahelyhez képest)?