Taníts minket imádkozni!

Merjünk akkora alázattal és szeretettel lenni az Atya iránt, hogy nap mint nap Felé fordulunk ezzel a kéréssel!

Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevembe Én ott leszek.

  • Csendesedjünk el egy asztal köré gyűlve (TV, telefon, akár internet! kikapcsolva)
  • Gyújtsunk egy gyertyát
  • Vessünk keresztet, hívjuk meg Jézust közénk (Pl.: Jöjj Szentlélek Úristen, ilyen, vagy ehhez hasonló ima (lehetőség szerint a családfő imádkozza: Urunk és Istenünk, Te minden napi szeretetedet kifejezed irántuk, most azért hívunk, hogy Belőled és egymásból töltődve közelebb kerüljünk országodhoz!)
  • Imádkozzuk el közösen az Amoris Laetitia imáját
  • Olvassuk el a gondolatébresztőt
  • Válasszunk a kérdésekből
  • Hagyjunk Mindenkit szóhoz jutni (aki szeretne)
  • Imádkozzuk el a MiAtyánk-ot