2023/44.hét – Értékes idősek

Értékes idősek

A családok többsége megbecsüli az időseket, szeretettel veszi körül és áldásnak tekinti őket. Külön elismerés jár a családtársulatoknak és családmozgalmaknak, amelyek az idősekért dolgoznak, spirituális és szociális szempontból. A fokozottan iparosodott társadalmakban, ahol számuk általában növekszik, míg a születések száma csökken, az a veszély fenyegeti őket, hogy tehernek tekintik őket. Ugyanakkor a gondoskodás, melyet igényelnek, … Olvass tovább

2023/44.hét – Tévedések szakadéka

Tévedések szakadéka

A szinódusi atyák hivatkoztak az aktuális „kulturális irányzatokra, melyek mintha korlátlan érzelmességet erőltetnének, egy narcisztikus, ingatag és változékony érzelmességet, amely nem mindig segíti az alanyokat a nagyobb érettség elérésére”. Azt mondták, hogy aggódnak „a pornográfia és a test áruvá tételének terjedése miatt, amit az internet torzult használata is támogat”, és „azon személyek helyzete miatt, akiket … Olvass tovább

2023/43.hét – Önzés vagy csapatjáték?

Önzés vagy csapatjáték

Másrészt „ugyanígy figyelembe kell venni az eltúlzott individualizmus egyre növekvő veszélyét, mely eltorzítja a családi kötelékeket, és végül a család minden összetevőjét egyfajta szigetnek tekinti, és bizonyos esetekben előnyben részesíti az olyan alany eszméjét, aki a saját vágyait abszolút értékként tételezve építi fel önmagát”. „A birtoklás és az élvezet mérhetetlenül individualista kultúrája által keltett feszültségek … Olvass tovább

2023/42.hét – Bizakodjatok, jó az Úr!

Bizakodjatok, jó az Úr!

Isten szava nem elvont tételek sorozata, hanem útitárs, a válságon vagy fájdalmakon átmenő családok számára is, és megmutatja nekik az út célját, amikor Isten „letöröl a szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem fájdalom” (Jel 21,4). Kérdések: Erőt ad-e nekem Isten szava a nehézségek közepette? Látom-e az utam célját? Isten célja és … Olvass tovább

2023/41.hét – Kiszolgáltatottság

Kiszolgáltatottság

Mindezek után érthető, hogy a munkanélküliség és a munkahelyi bizonytalanság szenvedést okoz, ahogyan erről Rut rövid könyve beszámol, és ahogyan Jézus is beszél róla a piacon kényszerű tétlenségben üldögélő munkások példabeszédében (vö. Mt 20,1-16), vagy ahogyan ő maga tapasztalta, amikor éhezők és rászorulók oly sokszor körülvették. Ez az, amit számos ország társadalma tragikusan él meg, … Olvass tovább

2023/40.hét – A Családok testi-lelki táplálása

Család javai

A család java döntő a világ és az Egyház jövője szempontjából. Megszámlálhatatlan elemzés készült már a házasságról és a családról, annak nehézségeiről és aktuális kihívásairól. Jó figyelmet fordítanunk a konkrét valóságra, mert „a Lélek igényei és felhívásai magukban a történelmi eseményekben is visszhangzanak”, melyek „az Egyházat a házasság és család kimeríthetetlen misztériumának mélyebb megértésére vezethetik”. … Olvass tovább

2023/39.hét – Merek -e gyengéd lenni?

Merek e gyengéd lenni?

A szeretet horizontján, mely a házasság és a család keresztény tapasztalatának lényegi eleme, egy másik erény is feltűnik, melyet napjainkban, a féktelen és felszínes kapcsolatok korában alig ismerünk: ez a gyöngédség. E ponton támaszkodunk a kedves és mély értelmű 131. zsoltárra. Ahogy ez más szövegekben is előfordul, a hívő és Ura közötti egységet az apai … Olvass tovább

2023/38.hét – Isten munkatársai vagyunk

Isten munkatársai vagyunk

A munka egyidejűleg teszi lehetővé a társadalom fejlődését, a család fenntartását, stabilitását és termékenységét is: „Lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján! És lásd meg fiaidnak fiait!” (Zsolt 128,5-6). A Példabeszédek könyvében megjelenik a családanya feladata is, akinek apró részletességgel van körülírva a munkája, amellyel kivívja férje és gyermekei dicséretét. Maga Pál apostol büszke arra, hogy … Olvass tovább

2023/37.hét – Észrevenni, megismerni, elismerni, elengedni

Észrevenni, megismerni, elismerni, elengedni

Az evangélium arra is emlékeztet, hogy a gyermekek nem a családok tulajdonai, hanem megvan a maguk személyes életútja. Ha igaz, hogy Jézus példaként áll előttünk a földi szülei iránti engedelmességével, mert alávetette magát nekik (Lk 2,51), úgy igaz az is, hogy ő megmutatja: a gyermek életre szóló választása és keresztény hivatása elszakadást követelhet azért, hogy … Olvass tovább

2023/36.hét – Testi korlátok- a felfelé nyitás lehetősége

Testi korlátok- a felfelé nyitás lehetősége

A családi környezetben helyesbíteni lehet a fogyasztási szokásokat, hogy együttesen gondoskodjanak a közös otthonról: „A család egy integrális ökológia főszereplője, mert az az elsődleges közösségi alany, amely magában hordozza az emberi civilizáció két alapelvét: a közösség és a termékenység elvét.”Ugyanígy a családi élet nehéz és kemény helyzetei óriási nevelő erővel bírhatnak. Ilyesmi történik például, amikor … Olvass tovább