2024/.16.hét – Idősek- értékek és kincsek

Idősek_értékek és kincsek

Öregkoromban se taszíts el magadtól, akkor se hagyj el, ha erőm elfogy” (Zsolt 71,9). Az idős ember kiáltása ez, aki fél az elfeledéstől és a megvetéstől. Ahogyan Isten hív, hogy legyünk eszközei a szegények kéréseinek meghallgatásában, úgy azt is várja tőlünk, hogy halljuk meg az idősek kiáltását.Ez szól a családoknak és a közösségeknek is, mert … Olvass tovább

2024/.15.hét – Életemmel az élet ellen?

élet ellen

Ebben az összefüggésben szólnom kell még arról, hogy ha a család az élet szentélye, ahol az élet fakad és gondozzák azt, gyötrő ellentmondást képez az a tény, hogy olyan hellyé is tud válni, ahol tagadják és megölik az életet. Az emberi élet akkora érték, és az anyja ölén növekedő ártatlan gyermek élethez való joga oly … Olvass tovább

2024/.hét – Időskor- nem mindegy hogyan

Időskor- nem mindegy hogyan

Ezért „a negyedik parancsolat megköveteli a gyermekektől, hogy tiszteljék apjukat és anyjukat (vö. Kiv 20,12). Ez a parancs közvetlenül az Istennel kapcsolatos parancsolatokat követi, ugyanis valami szent, valami isteni van benne, valami, ami minden egyéb emberi kapcsolatnak gyökere. És a negyedik parancsolat szentírási megfogalmazásához kapcsolódik: Hogy sokáig élj azon a földön, melyet az Úr, a … Olvass tovább

2024/13.hét – Szeretni a végsőkig

Szeretni a végsőkig

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy „az irgalmasság nem pusztán az Atya tette, hanem annak ismérve is, hogy kik az ő igazi gyermekei. Összegezve: arra vagyunk hivatva, hogy gyakoroljunk irgalmasságot, mert korábban irgalmasságot cselekedtek irántunk.” Ez nem romantikus javaslat vagy gyönge válasz Isten szeretetének színe előtt, aki mindig jót akar a személyeknek, mert „az Egyház életét … Olvass tovább

2024/11.hét – A múlt, amire építünk

Múlt- a jövő alapja

Társadalmunk nagy hibája a történelmi emlékezet hiánya. Ez a „már elmúlt” gondolkodás éretlen mentalitása. A múlt eseményeinek ismerete és a velük kapcsolatos állásfoglalás az értelmes jövő építésének egyetlen lehetősége. Emlékezés nélkül nem lehet nevelni. „Emlékezzetek vissza az elmúlt időkre” (Zsid 10,32). Az idősek elbeszélései igen jót tesznek a gyermekeknek és a fiataloknak, mert összekapcsolják őket … Olvass tovább

2024/10.hét – Egyenlőség Isten asztalánál

Egyenlőség Isten asztalánál

Ebben az összefüggésben jó nagyon komolyan venni egy szentírási szöveget, melyet általában az összefüggésből kiragadva, vagy nagyon általánosan értelmeznek, ami miatt el lehet menni határozottan közösségi jellegű közvetlen jelentése mellett. Az 1Kor 11,14-34 részletéről van szó, melyben Szent Pál a korintusi közösség egy szégyenletes helyzetéről beszél. Ebben a szövegösszefüggésben néhány gazdag ember hátrányosan megkülönböztette a … Olvass tovább

2024/9.hét – A házasság a köldökzsinóron túl kezdődik

A hazásság a köldökzsinóron túl kezdődik

„A férfi elhagyja apját és anyját” (Ter 2,24), mondja Isten igéje. Ez néha nem valósul meg, és a házasságot nem vállalják fel a maga mélységében, mert nem történik meg ez az elhagyás és odaadás. A szülőket nem szabad magukra hagyni, sem mellőzni, mindazonáltal a házasságban való egyesülésért el kell hagyni őket, úgy, hogy a hitvesek … Olvass tovább

2024/8.hét – Életem ajándék

Életem ajándék

Elsőként a saját szüleinkről beszéljünk. Jézus emlékeztette a farizeusokat arra, hogy a szülők magukra hagyása ellenkezik Isten törvényével (Mk 7,8-13). Senkinek nem tesz jót, ha elveszíti gyermekségtudatát. Minden személyben, „még ha felnőtté vagy öreggé válik, szülővé lesz is, vagy valami felelős állást tölt be, mindeközben megmarad gyermeki identitása. Valamennyien gyermekek vagyunk. És ez mindig szembesít … Olvass tovább

2024/7.hét – Kis és nagy közösségben

kis és nagy közösségben

Egyetlen család sem lehet termékeny, ha túlságosan másmilyennek vagy „elkülönültnek” tekinti magát. E veszély elkerüléséhez emlékezzünk arra, hogy Jézus kegyelemmel és bölcsességgel telt családja nem „különleges” családként élt, mint a néptől idegen és távoli otthon. Épp emiatt nem volt könnyű az embereknek elismerni Jézus bölcsességét, és ezért mondták: „Honnan veszi mindezt? Nem az ács ez, … Olvass tovább

2024/5.hét – A Szövetség gyümölcsei

Szövetségben maradni

Sok házaspárnak nem lehet gyermeke. Tudjuk, hogy mindez mennyi szenvedéssel jár. Másrészt azt is tudjuk, hogy „a házasság nem csupán az életadásra lett alapítva. (…) Ezért akkor is, ha a sok esetben forrón óhajtott gyermekáldást nélkülözniük is kell, a házasság megmarad mint teljes életközösség, s megőrzi értékét és fölbonthatatlanságát. Ezenfelül „az anyaság nem kizárólag biológiai … Olvass tovább