2023/5.hét – Keresztény házasság: kimutatva megmutatni a világnak

Keresztényként nem mondhatunk le a házasság bemutatásáról azért, hogy ne sértsük a jelenkori érzékenységet, hogy divatosak legyünk, vagy az erkölcsi és emberi romlás láttán el ne fogjon
a kisebbrendűségi érzés. Ebben az esetben megfosztanánk a világot azoktól az értékektől, melyeket fölkínálhatunk, és fel is kell kínálnunk. Kétségtelen, nincs értelme megállni az aktuális bajok szónoki kárhoztatásánál, mintha ezzel bármit is meg tudnánk változtatni. Az sem használna, ha a tekintély erejével akarnánk szabályozásokat bevezetni. Felelősebb és nagylelkűbb erőfeszítéseket kell tennünk, ami abban áll, hogy a házasság és a család mellett szóló érveket és indítékokat úgy mutatjuk be, hogy az emberek készebbek legyenek válaszolni arra a kegyelemre, melyet Isten kínál föl nekik.

Kérdések:

  • Mikor érveltem utoljára a család mellett? És a házasság, mint szentség mellett?
  • Merek-e kiállni a házasságért, a családért; kimondani a rosszra, hogy rossz, a jóra, hogy jó?