2023/14.hét – Legyünk méltók az utolsó vacsorához!

Az Eucharisztia megköveteli az egyetlen egyházi testbe való beépülést. Aki Krisztus testéhez és véréhez lép közel, nem bánthatja meg ugyanakkor Krisztus ugyanazon testét azzal, hogy botrányosan megoszlást és hátrányos megkülönböztetést okoz a tagjai között. Az Úr testének „megkülönböztetéséről”, hittel és szeretettel való fölismeréséről van szó, úgy a szentségi jelekben, mint a közösségben. Máskülönben az ember a saját ítéletét eszi és issza. Ez a szentírási rész komoly figyelmeztetés a családoknak, melyek bezárkóznak saját kényelmükbe és elszigetelődnek, de még inkább azoknak a családoknak, melyek közömbösek a szegény és rászorulóbb családok szenvedései iránt. Így az eucharisztikus ünneplés, a szentmise állandó felhívás mindenki felé, hogy „vizsgálja meg magát”, azért, hogy kitárja saját családjának ajtaját azok nagyobb közössége előtt, akiket a társadalom kiselejtezett. Ezt követően vegyék magukhoz valóban a szeretet Szentségét, amely egy testet alkot belőlünk. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy „a Szentség »misztikájának« társadalmi jellege van”. Ha a szentáldozáshoz járulók nem engedik, hogy a szentség a szegényekkel és szenvedőkkel való törődésre késztesse őket, vagy egyetértenek a megoszlás, a megvetés és az igazságtalanság különböző formáival, méltatlanul veszik magukhoz az Eucharisztiát. Ezzel szemben a megfelelő készséggel áldozó családok megerősítik a testvériségre irányuló vágyukat, szociális érzéküket és a rászorulókkal való törődésüket.

 

Kérdés:

  • Érdeklődőek vagyunk-e a környezetünkben élőkre? (pl. mikor kérdeztük meg a szomszédtól, hogy van?
  • Észrevesszük-e a rászorulókat? (nem Afrikában, itt, az utcán, mellettünk?)
  • Mikor fogadtunk  asztalunkhoz “hozzánk nem méltókat” utoljára?