2023/13.hét – Válságból építkezés

Egy család történetét mindenféle válság barázdálja, melyek drámai szépségének is részei. Segíteni kell annak felfedezését, hogy a legyőzött válság nem gyengíti a kapcsolatot, hanem jobbítja, leülepíti és érleli egységének borát. Nem azért élünk együtt, hogy egyre boldogtalanabbak legyünk, hanem – hogy az új szakasz megnyílt lehetőségeiből kiindulva – megtanuljunk új módon boldognak lenni. Minden válság magában foglalja valaminek a begyakorlását, ami lehetővé teszi a közös élet intenzitásának erősítését, vagy legalábbis a házasélet új jelentésének megtalálását. Semmiképpen nem kell rezignáltan belenyugodni egy hanyatló pályába, elkerülhetetlen romlásba, elviselendő középszerűségbe. Épp ellenkezőleg, ha a házasságot feladatnak tekintjük, amely akadályok legyőzését is magában foglalja, akkor minden krízis alkalom lesz arra, hogy együtt igyák a jobb bort.

Jó dolog kísérni a házastársakat, hogy képesek legyenek fogadni az esetleges válságokat, fölvenni a kesztyűt és helyet adni kríziseknek a családi életben. A tapasztalt és képzett házaspárok legyenek készségesek másokat kísérni ennek felfedezésében, oly módon, hogy a válságok ne rémisszék meg és ne késztessék őket elsietett döntések meghozatalára. Minden válságban rejlik egy jó hír, melyet tudnunk kell a szív fülével meghallani.

Kérdések:

  • Mennyire élem a házasságom? MIkor tettem bele igazán sokat utoljára?
  • Mennyire válságálló a házasságunk?
  • Családunk kisebb (gyerekek) és nagyobb (rokonok, szülők) tagjai mennyiben támogatják a házasságunkat, mint a család alapját?