2023./21. hét – A család tagjai által megszentelt otthon

A méltó vagy megfelelő otthon hiánya gyakran oka annak,hogy elhalasztják egy kapcsolat formálissá tételét. Emlékeztetnünk kell arra, hogy „a családnak joga van tisztességes lakásra,amely alkalmas a családi életre, és arányban van a családtagok számával, olyan környezetben, ahol biztosítva vannak a család és a közösség életéhez szükséges szolgáltatások”. A család és az ott egymást kölcsönösen feltételező dolgok. Ez a példa is mutatja, hogy nemcsak az egyén jogait kell megkövetelnünk, hanem a családét is. A család olyan érték, amelyet a társadalom nem nélkülözhet és oltalmaznia kell azt. E jogok védelme „prófétai felhívás a család intézménye javára, melyet tiszteletben kell tartani és meg kell védeni minden visszaéléstől”, főként a kortárs szövegkörnyezetben, amikor általában kevés helyet kap a politikai tervekben. „A családok jogosan számíthatnak a közhatalom részéről megfelelő családpolitikára mind jogi, mind gazdasági, társadalmi és pénzügyi téren. A család félelmei olykor drámai méreteket öltenek: amikor egy kedves személy megbetegszik és nem juthat megfelelő egészségügyi ellátáshoz, vagy amikor túlságosan hosszúra nyúlik az az időszak, amikor nem lehet tisztességes munkát találni.
A gazdasági megszorítások kizárják a családokat az oktatásból, a kulturális életből és a tevékeny társadalmi életből. A jelenlegi gazdasági rendszer a társadalmi kirekesztés sokféle formáját eredményezi. A családok különösen a munkával kapcsolatos problémáktól szenvednek. A fiatalok előtt kevés munkalehetőség nyílik, a munkakínálat nagyon szelektív és bizonytalan. A munka idő hosszú, melyet a hosszú utazás tovább nehezít. Mindez nem segíti elő, hogy a házastársak találkozzanak egymással és gyermekeikkel, hogy nap mint nap ápolhassák kapcsolataikat”.

Kérdés:

  • Mi az, ami fontos otthonunkban?
  • Tudok-e határt szabni a munkában?
  • Mit áldozok fel az otthonért?
  • Kiállok-e a család értékeiért? (munkahelyen, politikában, társadalomban)?