2022/44. hét – A család hivatása

A családok előtt és a családok körében mindig újra meg kell szólaltatni az első igehirdetést, amely „a legszebb, legnagyobb, legvonzóbb és ugyanakkor a leginkább szükséges”, és „az evangelizáló tevékenység középpontjában kell állnia”. Ez a fő üzenet „amelyet különféle módokon újra és újra meg kell hallgatni, s amelyet újra és újra hirdetni kell a katekézis során ilyen vagy olyan formában”. Mert „semmi sem szilárdabb, mélyebb, biztosabb, egységesebb és bölcsebb, mint ez a hirdetés”, és „az egész keresztény képzés elsősorban a kérügma (igehirdetés) elmélyítése”.

Kérdések:

  • Milyen missziós tevékenységben vagyunk?
  • Életünk is a Jóhír hirdetése?