2022/43. hét – Küzdelmek és bukások – a hiteles családi élet részei

Hálát adok Istennek, hogy sok család – távol ugyan attól, hogy tökéletesnek lehessen őket mondani – a szeretetben él, teljesíti hivatását, s ha néhányszor el is botlik, halad előre az útján. A szinódusi reflexiókból kiindulva nem az ideális család sztereotípiája marad meg bennünk, hanem számos, különféle valóság örömökkel, drámákkal és álmokkal teli, megindító mozaikja. Az aggodalmat keltő valóságok kihívások. Ne essünk abba a csapdába, hogy kimerülünk az önmagunkat védő siránkozásokban, ahelyett hogy missziós kreativitást ébresztenénk. „Az Egyház minden helyzetben észreveszi annak szükségét, hogy elmondja az igazság és a remény egy szavát. (…) A házasság és a család nagy értékei megfelelnek annak a keresésnek, amely áthatja az emberi létet.”[48] Ha sok nehézséget látunk is, ezek – ahogy a kolumbiai püspökök mondták – felhívást képeznek arra, hogy „szabadítsuk fel magunkban a remény energiáit úgy, hogy prófétai álmokra, a szeretet átalakító tetteire és képzelőerejére fordítjuk le azokat”.

Kérdések:

  • Hogyan/miben játsszuk el a hibátlan keresztény családot?
  • Kinek akarunk igazából megfelelni?
  • Merünk-e bukásunk után Istentől is bocsánatot és erőt kérni?