2021/45. hét – Örömteli törekvés

Egy család sem tökéletes valóság, és nincs készen egyszer s mindenkorra, hanem fokozatosan ki kell bontakoztatnia szeretőképességét. Állandó meghívás ez, amely a Szentháromság teljes közösségéből, Krisztus és az Egyház csodálatos egységéből, a názáreti Szent Család szép közösségéből és abból a szeplőtelen testvériségből fakad, amely az égi szentek között létezik. Mind arra vagyunk hivatottak, hogy elevenen tartsuk a feszültséget olyasvalami felé, ami meghalad bennünket és korlátainkat. Minden családnak ebben a szüntelen törekvésben kell élnie. Menjünk csak, családok, folytassuk az utat! Amire ígéretet kaptunk, mindig több. Ne veszítsük el a reményünket a korlátaink miatt, de ne is mondjunk le a szeretet és a közösség teljességének a kereséséről, amelyre ígéretet kaptunk.” (Ferenc pápa – Amoris Laetitia, 325)

Kérdések:

  • Megnyugtató az a gondolat, hogy fokozatosan növekszik családunkban a szeretetre való képesség?
  • Mondjunk egy példát arra, amikor egyik családtagunk javára tettünk valamit, magunk akaratáról lemondva.
  • Mire hívja családunkat Jézus a jelen pillanatban?